Publikacje i prezentacje naukowe

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Publikacje naukowe

 • Kucharczyk-Pośpiech Magdalena, Jurowski Piotr, Kubisiak Wiktoria, Chwiałkowska-Karam Monika, Wilczyński Michał, Konarska Sylwia, Omulecki Wojciech: „Comparison of efficacy and safety of postoperative treatment with loteprednol etabonate and bromfenac after phacoemulsification”. Klinika Oczna, 2019,121, 18-22.
 • Ulatowska Kamila, Kucharczyk-Pośpiech Magdalena, Wilczyński Michał: „ Metody pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego”. Okulistyka, 2018, 4, 43-45.
 • Kucharczyk-Pośpiech Magdalena: „Zwężenie punktów łzowych”. Okulistyka po dyplomie, 2018, 8, 17-21.
 • Kamińska Dorota, Sapiński Tomasz, Kucharczyk-Pośpiech Magdalena, Wilczyński Michał: „Ishihara Color Test Using a Mobile Virtual Reality Headset for Immobilised Patients”. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa.2017, 297-304.
 • 3 rozdziały w podręczniku „Okulistyka dla lekarzy POZ” pod redakcją dr hab. n. med. Michała Wilczyńskiego (Podstawowe badania okulistyczne, badania dodatkowe w okulistyce, Zespół suchego oka), wydawnictwo Medical Tribune Polska, 2016.
 • Kucharczyk Magdalena, Wilczyński Michał „Najczęstsze błędy w diagnostyce trudnych objawów okulistycznych”. Okulistyka po dyplomie, 2014, 6, 5-8.
 • Wilczyński Michał, Kucharczyk Magdalena “Phacoemulsification with Malyugin ring in eye with iridoschisis, narrow pupil, anterior and posterior synechiae: case report”. European Journal of Ophthalmology, 2013, 23, 909-912.
 • Pośpiech-Żabierek Aleksandra, Kucharczyk Magdalena, Omulecki Wojciech, Wilczyński Michał, “Ocena leczenia tępych urazów gałki ocznej". Okulistyka 2014, 3, 64-67.
 • Wilczyński Michał, Kucharczyk Magdalena, Filatow Serhiy: „High-altitude retinopathy – case report”. Klinika Oczna, 2014, 116,180-183.
 • Kucharczyk Magdalena, Wilczyński Michał, “Nowe możliwości zastosowania terapii antyangiogennej w chorobach narządu wzroku". Okulistyka, 2010, 3, 89-97.

 

Prezentacje naukowe

 • Magdalena Kucharczyk-Pośpiech, Michał Wilczyński, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki: „Porównanie astygmatyzmu indukowanego chirurgicznie po bimanualnej fakoemulsyfikacji zaćmy przez mikrocięcie 1,4 mm, koaksjalnej fakoemulsyfikacji zaćmy przez mikrocięcie 1,8 mm oraz koaksjalnej fakoemulsyfikacji przez cięcie 2,4 mm”. L Zjazd Okulistów Polskich, 6-8.06.2019 r., Warszawa.
 • Kamila Ulatowska, Magdalena Kucharczyk-Pośpiech, Marcin Latocha, Wojciech Omulecki, Michał Wilczyński: „Porównanie trzech metod pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego: bezkontaktowym tonometrem z analizatorem biomechaniki rogówki Reicherta – ORA (Ocular Response Analyzer), tonometrem aplanacyjnym ART i tonometrem Schiötza”. L Zjazd Okulistów Polskich, 6-8.06.2019 r., Warszawa.
 • Kucharczyk-Pośpiech Magdalena, Wilczyński Michał, Omulecki Wojciech: “Comparison of surgically induced astigmatism after bimanual phacoemulsification through 1.4 mm microincision and coaxial phacoemulsification through 1.8 mm microincision: 3-month follow-up”. XXXVI Europejski Kongres Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych (ESCRS), 22-26.09.2018 r., Wiedeń, Austria.
 • Kucharczyk-Pośpiech Magdalena: “Virtual training simulators and other tools for learning cataract surgery”. III Europejski Zjazd Młodych Okulistów, EMYO, 13-14.07.2018, Kraków. [LINK DO WYKŁADU]
 • Magdalena Kucharczyk-Pośpiech, Michał Wilczyński, Wojciech Omulecki: „Porównanie astygmatyzmu indukowanego chirurgicznie po bimanualnej fakoemulsyfikacji zaćmy przez mikrocięcie 1,4 mm oraz koaksjalnej fakoemulsyfikacji zaćmy przez mikrocięcie 1,8 mm”. XLIX Zjazd Okulistów Polskich, 6-9.06.2018 r., Katowice.
 • Monika Spychała, Irena Topolska, Maria Jędrzejak, Magdalena Kucharczyk-Pośpiech, Michał Wilczyński: „Analiza mikrokrążenia i morfologii tarczy nerwu wzrokowego u chorych na jaskrę prostą otwartego kąta na podstawie oceny angiografii wykonywanej z zastosowaniem optycznej koherentnej tomografii”. XLIX Zjazd Okulistów Polskich, 6-9.06.2018 r., Katowice.
 • Kucharczyk-Pośpiech Magdalena, Wilczyński Michał, Omulecki Wojciech: “Comparison of corneal endothelial cell loss after bimanual phacoemulsification through 1.4 mm microincision and coaxial phacoemulsification through 1.8 mm microincision”. XXXV Europejski Kongres Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych (ESCRS), 7-11.10.2017 r., Lizbona, Portugalia.
 • Kucharczyk-Pośpiech Magdalena, Wilczyński Michał, Omulecki Wojciech: "Surgically-induced astigmatism after bimanual phacoemulsification through 1.4 mm microincision and coaxial phacoemulsification through 1.8 mm microincision: a comparative study". Kongres Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego (SOE) 10-13.06.2017 r., Barcelona, Hiszpania.
 • Kucharczyk-Pośpiech Magdalena, Wilczyński Michal, Omulecki Wojciech: „Porównanie utraty komórek śródbłonka rogówki po bimanualnej fakoemulsyfikacji przez mikrocięcie o szerokości 1,4mm oraz koaksjalnej fakoemulsyfikacji zaćmy przez mikrocięcie o szerokości 1,8mm”. XLVIII Zjazd Okulistów Polskich, 8-10.06.2017r., Kraków.
 • Kucharczyk-Pośpiech Magdalena, Wilczyński Michał, Omulecki Wojciech: “Comparison of surgically induced astigmatism after bimanual phacoemulsification through 1.4 mm microincision and coaxial phacoemulsification through 1.8 mm microincision”. XXXIV Europejski Kongres Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych (ESCRS), 10-14.09.2016 r., Kopenhaga, Dania.
 • Kamińska Dorota, Sapiński Tomasz, Kucharczyk-Pośpiech Magdalena, Wilczyński Michał: „Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w badaniu ostrości wzroku”. Warsztaty Doktoranckie WD 2016, 11–13.06.2016 r. Lublin.
 • Duchowska Aleksandra, Kucharczyk-Pośpiech Magdalena, Wilczyński Michał, Zastosowanie implantów Ex-press w leczeniu jaskry, XLVII Zjazd Okulistów Polskich, 16-18.06.2016 r., Wrocław.
 • Topolska Irena, Jędrzejak Maria, Spychała Monika, Kucharczyk-Pośpiech Magdalena, Loba Piotr, Wilczyński Michał: „Ocena unaczynienia tarczy nerwu wzrokowego w jaskrze za pomocą angiografii OCT”. XLVII Zjazd Okulistów Polskich, 16-18 czerwca 2016 r., Wrocław.
 • Jędrzejak Maria, Spychała Monika, Kucharczyk-Pośpiech Magdalena, Topolska Irena, Loba Piotr, Wilczyński Michał: „Ocena grubości siatkówki i naczyniówki w plamce u pacjentów z cukrzycą”, XLVII Zjazd Okulistów Polskich, 16-18.06.2016 r., Wrocław.
 • Kucharczyk-Pośpiech Magdalena, Omulecki Wojciech: “Prospective analysis of frequency of Meibomian gland disfunction among patients scheduled for cataract surgery”. Amerykański Kongres Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych (ASCRS), 6-10.05.2016 r., Nowy Orlean, USA.
 • Kucharczyk Magdalena, Jurowski Piotr, Kubisiak Wiktoria, Chwiałkowska-Karam Monika, Wilczyński Michał, Konarska Sylwia, Omulecki Wojciech: “Comparison of efficacy of steroidal and non-steroidal anti-inflammatory drugs after phacoemulsification: 3-month follow up”. XXXIII Europejski Kongres Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych (ESCRS), 5-9.09.2015 r., Barcelona, Hiszpania.
 • I Kongres Akademii po Dyplomie: „Okulistyka w POZ” . 2 wykłady : „Podstawowe badania okulistyczne” [LINK DO WYKŁADU], „Zespół suchego oka”10.10.2015 r. Warszawa. [LINK DO WYKŁADU]
 • Kucharczyk Magdalena, Jurowski Piotr, Kubisiak Wiktoria, Chwiałkowska-Karam Monika, Wilczyński Michał, Jabłońska-Seidel Katarzyna, Konarska Sylwia, Omulecki Wojciech, „Porównanie skuteczności działania leków steroidowych z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi w postępowaniu po fakoemulsyfikacji zaćmy”. XLV Zjazd Okulistów Polskich, 5-7.06.2014 r., Łódź.
 • Kucharczyk Magdalena, Omulecki Wojciech: „Dysfunkcja gruczołów Meiboma u chorych przyjętych do operacji usunięcia zaćmy”. XLV Zjazd Okulistów Polskich, 5-7.06.2014 r., Łódź.
 • Omulecki Wojciech, Kucharczyk Magdalena, Synder Aleksandra, Wilczyński Michał: “Phacoemulsification with the IOL Implantation Through an Incision 1.8 or 1.4 mm Wide”, Światowy Kongres Okulistyczny, 2-6.04.2014 r., Tokio, Japonia.
 • Kucharczyk Magdalena: „Ocena występowania MGD u pacjentów przyjmowanych do zabiegów operacyjnych”, III Międzynarodowa Konferencja Okulistyczna - kontrowersje, 17-19.10.2013 r., Wrocław.
 • Wilczyński Michał, Kucharczyk Magdalena: „Fakoemulsyfikacja zaćmy z użyciem pierścienia Malyugina - opis przypadku”. XLIV Zjazd Okulistów Polskich, 13-15.06.2013 r., Warszawa.
 • Pośpiech Aleksandra, Kucharczyk Magdalena, Omulecki Wojciech, Wilczyński Michał: „Ocena wyników leczenia urazów tępych gałki ocznej”, XLIV Zjazd Okulistów Polskich, 13-15.06.2013 r., Warszawa.
 • Organizacja warsztatów pt. ,,Stany nagłe w okulistyce" podczas XLIX Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2011r., Łódź.
 • Kucharczyk Magdalena: „Nowe możliwości zastosowania terapii antyangiogennej w chorobach narządu wzroku”. XLIX Konferencja Studenckiego Towarzystwa Naukowego - Juvenes Pro Medicina, 2011r., Łódź.
 • Kucharczyk Magdalena: „Objawy oczne w przebiegu oftalmopatii tarczycowej”. XLVIII Konferencja Studenckiego Towarzystwa Naukowego - Juvenes Pro Medicina, 2010 r., Łódź.
 • Kucharczyk Magdalena: „Oftalmopatia tarczycowa w przebiegu Choroby Gravesa- Basedowa - opis 2 przypadków klinicznych”. XLVIII Konferencja Studenckiego Towarzystwa Naukowego - Juvenes Pro Medicina, 2010 r., Łódź.
 • przygotowanie warsztatów pt. ,,Objawy Oczne Chorób Układowych" podczas XLVIII Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego - Juvenes Pro Medicina, 2010 r. , Łódź.
 • Kucharczyk Magdalena: „Chirurgiczne metody leczenia starczowzroczności (presbiopii)”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Medycznych, 26-28.03.2009 r., Kraków.