Blog okulistyczny "Dobry punkt widzenia"

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zapraszam Państwa na mój blog okulistyczny.

 

Pierwszą, chorobą, którą chciałabym omówić jest jaskra. Groźna choroba oczu, która nieodwracalnie uszkadza nasz wzrok, a daje objawy bardzo późno. W wielu przypadkach pacjenci pojawiają się po raz pierwszy u okulisty ze zbyt zaawansowaną chorobą,by móc uratować wzrok. Jedynym sposobem wczesnego wykrycia jaskry jest regularne przeprowadzenie pełnego badania okulistycznego jeden raz w roku. Bezpłatne przesiewowe badania w kierunku jaskry przeprowadzane są co roku w marcu przeprowadzane są w wielu przychodniach okulistycznych, ich szczegółową listę znajdą Państwo na stronie: https://www.tydzienjaskry.pl/ .Przesiewowe badanie przeprowadzane w ramach Światowego Tygodnia Jaskry obejmuje badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, pachymetrię - pomiar grubości centralnej części rogówki oraz badanie dna oka. Pacjenci z wysokim ryzykiem wystąpienia jaskry otrzymują skierowanie na wykonanie badania pola widzenia oraz badania OCT RNFL – pomiaru grubości włókien na tarczy nerwu wzrokowego za pomocą światła.

Poza regularnymi corocznymi kontrolami okulistycznymi, pacjenci widzący tęczowe koła oraz z migrenowymi bólami głowy, powinny się bezzwłocznie udać do okulisty objawy te mogą być objawem ostrego ataku jaskry.

Pacjenci z jaskrą powinni zgłaszać się na kontrolę okulistyczną co najmniej co 6 miesięcy. Na kontroli poza pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego i badaniem dna oka, powinno być wykonane badanie pola widzenia, by zweryfikować czy nie pojawiają się nowe ubytki w polu widzenia. Raz do roku powtarzamy badanie OCT RNFL, które pozwala nam wychwycić najdrobniejszy zanik włókien nerwowych na tarczy nerwu wzrokowego (fragmentu nerwu wzrokowego widocznego na dnie oka). Jeśli pomimo stosowania kropli przeciwjaskrowych pogarszają się wyniki pola widzenia i OCT RNFL to powinno być zmienione leczenie przeciwjaskrowe. Pole widzenia może się pogarszać nawet przy ciśnieniu wewnątrzgałkowym w granicach normy, dlatego tak ważne jest regularne wykonywanie badań kontrolnych. Na obecnym etapie medycyny możemy jedynie zahamować proces zanikania włókien nerwowych, a nie można go odwrócić, dlatego tak ważne jest regularne badanie się u okulisty.

Zapraszam do odsłuchania mojego wywiadu radiowego na temat jaskry:


Wywiad na temat jaskry z dnia opublikowany 4.06.2020 r. w Radiu Parada

Polityka prywatności Cookies

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Polityka prywatności - Cookies

Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

 

Niniejsza strona internetowa oraz jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych.

 

Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.

 

W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.

 

Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.